Avalon » Zakelijk
Avalon: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 19 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Aansprakelijkheid voor daden van aangestelden (BE)

Tot hoever reikt de aansprakelijkheid van een werkgever voor de handelingen verricht door zijn personeel? In een recent arrest heeft het Arbeidshof van Bergen herinnert aan de grenzen van de aansprake… Juridisch, 18-08-2011
Boekpromotie - Premium Promotional Tips for Writers

Boekpromotie - Premium Promotional Tips for Writers

Boekpromotie is essentiëel indien je van je geesteskind een bestseller wilt maken. Premium Promotional Tips for Writers: Practical Marketing Ideas to Create Massive Exposure and Drive Traffic to the S… Marketing, 23-04-2010
Juridische terminologie Nederlands-Engels-Frans

Juridische terminologie Nederlands-Engels-Frans

De onderstaande lijst bevat de belangrijkste juridische terminologie in het Nederlands, het Engels en het Frans. Het is ideaal voor studenten die zich moeten voorbereiden op rechtsstudies in het buite… Juridisch, 13-11-2007

Kinderarbeid - Verslag van het IAO

Kinderarbeid, in de ergste vorm vermindert op aanzienlijke wijze.Het IAO voegt er aan toe dat er binnen 10 jaar geen kinderarbeid in zijn ergste vorm meer zal bestaan gezien de actuele trend van achte… Juridisch, 18-08-2011
Meest gestelde vragen op een sollicitatiegesprek

Meest gestelde vragen op een sollicitatiegesprek

Bent u op dit moment op zoek naar een job? Bent u nieuw op de arbeidsmarkt? Of bent u net aangesteld als personeeldirecteur en dus op zoek naar vragen om aan toekomstige sollicitanten te stellen? Dan… Banen, 13-11-2007
Nieuwigheden startbaanovereenkomst (BE)

Nieuwigheden startbaanovereenkomst (BE)

Laten wij even herinneren aan het feit dat de overeenkomst voor een eerste tewerkstelling namelijk het Rosetta plan tot doel heeft aan de jongeren, en dit zo vroeg mogelijk hetzij een werk hetzij een… Juridisch, 18-08-2011

Ontslag van een werknemer en rechtsmisbruik (BE)

In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie de vordering verworpen die gericht tegen een arrest van het Arbeidshof van Luik van 22 juni 2004. Hier heeft het Arbeidshof geoordeeld dat het een recht… Juridisch, 18-08-2011

Pensioenen - Nieuwe regels (BE)

Tot het interbellum werden pensioenen aanzien als een element van sparen dat werd aangemoedigd door de overheid. In 1924 kwam een verplichte pensioenleeftijd tot stand voor arbeiders, in 1925 gevolgd… Juridisch, 18-08-2011

Plicht tot loyaliteit versus vrijheid van meningsuiting

Laten wij even in herinnering brengen dat de vrijheid van meningsuiting inzonderheid gewaarborgd wordt door artikel 10 van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.… Juridisch, 18-08-2011

Publiciteitskosten versus receptiekosten (BE)

Een recente rechtspraak geeft een aanzienlijke deuk in de wijze waarop de BTW administratie het begrip receptiekosten uitlegt in tegenstelling tot de publiciteitskosten. Juridisch, 18-08-2011
Schrijf mee!